www.mews.com

Mews privacybeleid

Versie: 2.0., Ingangsdatum: 21 januari 2021

Dit "Privacybeleid" beschrijft de manier waarop MEWS SYSTEMS BV, Bedrijfs-ID: NL 856548327B01, maatschappelijke zetel aan de Kleine – Gartmanplantsoen 21, 1017RP, Amsterdam, Nederland en haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "MEWS" of "wij" of "ons") uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen. MEWS is toegewijd aan het beschermen van de persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacywet- en regelgeving, zoals de AVG en CCPA.

Het MEWS-privacybeleid is van toepassing op de gegevensverwerking binnen alle diensten, systemen, platforms en toepassingen die door MEWS worden geëxploiteerd en waar persoonsgegevens worden verwerkt ("MEWS-diensten") en waarin dit beleid is opgenomen of waarnaar wordt verwezen. Dit privacybeleid is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de MEWS-website, personen die contact met ons opnemen via onze website en sollicitanten die solliciteren naar een functie bij MEWS.

In geval van tegenstrijdigheden tussen dit privacybeleid en een specifiek privacybeleid dat van toepassing is op een product of dienst van MEWS, heeft het specifieke privacybeleid voorrang.

I. Gegevensverzameling

MEWS als gegevensverwerker

MEWS heeft een property managementsysteem dat de administratie van reserveringen en verdere hotelactiviteiten beheert, inclusief administratie van de vereisten van hotelgasten ("MEWS-platform"). Het MEWS-platform wordt gebruikt door hotels, hostels en andere accommodatieverstrekkers op basis van hun contract met MEWS (de "Contracterende partijen"). In deze situaties worden persoonsgegevens alleen verzameld door de Contracterende partijen en MEWS als gegevensverwerker verwerkt deze in opdracht van de Contracterende partij die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beheerst door het privacybeleid van deze voorvernoemde Contracterende partij.

MEWS als gegevensbeheerder

Wanneer u MEWS-diensten gebruikt of contact opneemt met MEWS voor het volgende:

 • gebruikmaken van MEWS-platformen en -toepassingen zoals MEWS Navigator
 • aanmelden voor evenementen / webinars georganiseerd door MEWS
 • aanmelden voor een nieuwsbrief
 • een demo boeken bij MEWS
 • aanmelden voor een research paper
 • solliciteren naar een functie of contact opnemen met MEWS
 • contact opnemen met MEWS via formulieren op onze websites of via een ander contactcentrum

kan aan u worden gevraagd om bepaalde persoonsgegevens aan MEWS te verstrekken, of kunt u ermee instemmen om vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden vervolgens door MEWS als verwerkingsverantwoordelijke verder verwerkt. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beheerst door dit privacybeleid.

II. Gegevensverwerking

MEWS-diensten

Voor het verlenen van MEWS-diensten kan MEWS de volgende gegevenscategorieën verwerken:

 • Identificatiegegevens (naam, achternaam)
 • Contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • Boekings- en accommodatiedetails
 • Credit/debit card-details
 • Betalingsinformatie
 • Informatie over het bedrijf waarvoor u werkt en uw werkpositie
 • Informatie over eventuele aanvullende diensten die u via MEWS-diensten bestelt
 • Informatie over uw abonnementen op marketingcommunicatie
 • Alle andere informatie die u besluit te delen met MEWS via MEWS-diensten

Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van MEWS-diensten, gaat u een overeenkomst aan voor het leveren van dergelijke diensten met MEWS. De juridische grond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een contract of precontractuele relaties. Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens is het leveren van relevante MEWS-diensten aan u.

MEWS-diensten en websitepersonalisatie

Wij kunnen gegevens verwerken voor evaluatie en analyse van de markt, monitoring, evaluatie, verbetering en personalisatie van MEWS-diensten, het aanpassen van de inhoud van websites aan uw voorkeuren en ook voor de bescherming van onze wettelijke rechten. De rechtsgrond voor het verwerken van deze gegevens zijn gerechtvaardigde belangen van MEWS. Wanneer gegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang, evalueren we altijd of een dergelijke verwerking geen onvoldoende inmenging in uw rechten inhoudt.

Verwerking door MEWS van sollicitaties

Als u solliciteert op een van onze vacatures bij MEWS via de MEWS-website of op een andere manier, zullen wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt verwerken voor het evalueren van uw sollicitatie en de daarin opgenomen informatie om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent volgens ons standpunt. We kunnen eveneens sollicitanten vóór indiensttreding screenen om onder meer de waarheidsgetrouwheid te verifiëren van de informatie in uw CV en andere documenten die u ons verstrekt. Voor bepaalde functies kan u worden gevraagd om ons ook uw strafblad te verstrekken. De screening voorafgaand aan het dienstverband wordt altijd zo uitgevoerd dat de proportionaliteit, toereikendheid en naleving van de toepasselijke wetgeving is gewaarborgd. De juridische grond voor het verwerken van deze gegevens is de uitvoering van een contract of precontractuele relaties of uw toestemming (indien van toepassing). De respectieve MEWS-tak waarbij u solliciteerde voor een functie, wordt beschouwd als gegevensbeheerder.

We kunnen behoudens uw toestemming uw CV in onze interne database bewaren om u in aanmerking te nemen voor toekomstige functies bij MEWS. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken in uw gebruikersaccount of door een bericht te sturen naar dpo@mews.com.

Registratie van telefoongesprekken

MEWS neemt telefoongesprekken op met haar klanten en verwerkt bijbehorende persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van MEWS met het oog op bewijs van goede dienstverlening en verdediging tegen claims van klanten.

Aan het begin van elk gesprek informeren we onze klanten over de opname. Door het telefoongesprek voort te zetten, gaat u akkoord met de opname die plaatsvindt en het vastleggen van uitingen van persoonlijke aard. Als u op een andere manier met ons in contact wilt komen, neem dan contact met ons op via dpo@mews.com.

Wettelijke verplichtingen

In sommige gevallen leggen wettelijke voorschriften ons verplichtingen op waaronder we verplicht zijn om persoonsgegevens te verwerken; het gaat dan om belasting- en boekhoudwetgeving en het verstrekken van sommige gegevens aan overheidsinstanties op basis van de wet. Zo kunnen we uw gegevens verwerken om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en onze interne bestanden te archiveren. Juridische grond voor het verwerken van dergelijke gegevens is het naleven van wettelijke verplichtingen.

III. Cookies op onze website

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over personen die onze website bezoeken. Cookies zijn kleine gecodeerde tekstbestanden die op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen. Cookies helpen ons om onze website te laten werken en bieden belangrijke functies en functionaliteit op onze website. Ze helpen ons te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Tegelijkertijd gebruiken we cookies voor statistische en analytische doeleinden, bijvoorbeeld om bij te houden en te volgen welk land, welke pagina's en welke methode werd gebruikt om onze website te bezoeken en om personalisatie mogelijk te maken.

Bovendien helpen cookies ons om online advertenties aan te bieden waarvan wij denken dat ze het meest relevant voor u zijn. Cookies worden ook gebruikt voor profilering. Cookies kunnen ons helpen te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld door ons te laten weten of u tijdens het browsen een foutmelding krijgt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op https://www.allaboutcookies.org.

We gebruiken de volgende soorten cookies: (i) essentiële cookies, die essentieel zijn voor het verlenen van toegang tot onze websites en voor het leveren van diensten waar u expliciet om hebt gevraagd; (als deze cookies zijn uitgeschakeld, werkt onze website mogelijk niet correct); (ii) analytische cookies, die u niet individueel identificeren (totdat u uw identificatiegegevens in een van onze formulieren invoert) maar ons helpen uw inhoud te personaliseren in overeenstemming met uw acties op onze websites en analyseren hoe u door onze websites navigeert en welke inhoud relevant is voor onze gebruikers; (iii) functionele cookies waarmee de website verbeterde functionaliteiten en personalisatie kan bieden; en (iv) advertentiecookies, die helpen om advertenties relevanter te maken voor bezoekers van onze website.

Wanneer u onze websites bezoekt, wordt u via een cookiebanner onderaan de website geïnformeerd dat wij cookies verzamelen. Met de banner kunt u beheren welke soorten cookies door Mews kunnen worden verzameld. U kunt de instellingen wijzigen en uw toestemming op elk moment intrekken via Cookiebeheer onderaan onze websites.

Wanneer we essentiële cookies verzamelen, is de rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens een gerechtvaardigd belang. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen via het Cookiebeheer, aangezien onze websites mogelijk niet correct werken wanneer u dit type cookies uitschakelt, maar als u dit toch wilt doen, kunt u de onderstaande instructies volgen in de sectie Cookies uitschakelen.

Wanneer we gegevens opslaan of toegang krijgen tot gegevens die al zijn opgeslagen in uw eindapparatuur, zoals uw pc of mobiele apparaat, voor analytische, functionele of reclamedoeleinden, doen we dit alleen nadat u ons uw toestemming hebt gegeven.

MEWS-diensten en / of websites en de communicatie die wordt gegenereerd door het gebruik van en / of registratie voor MEWS-diensten en / of -platform, zoals promotionele e-mails, kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als 'webbakens'. Webbakens werken over het algemeen in combinatie met cookies en we kunnen ze op dezelfde manier gebruiken als cookies (zie hierboven).

Naast cookies gebruiken we ook andere technologieën waarmee we uw gedrag op onze websites kunnen analyseren en ons kunnen waarschuwen als een functie van de website niet naar behoren werkt. De huidige tools die we gebruiken zijn Sentry (foutbewakingssysteem) en Hotjar (analytische tool).

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om onze diensten en gebruikerservaring te optimaliseren. Hotjar is een technologieservice die ons helpt de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, enz.) en dit stelt ons in staat om en onze service onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat het IP-adres van een apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om weer te geven onze website. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons zijn verzameld te verkopen.

Cookies uitschakelen

Als u wilt dat cookies niet worden verzameld, kunt u de cookies op elk moment beperken, blokkeren of verwijderen door uw browserconfiguratie aan te passen. Hoewel elke browser anders is geparametreerd, bevindt de cookie-configuratie zich normaal gesproken in het menu "Voorkeuren" of "Extra". Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn (in het geval van essentiële cookies heeft u mogelijk geen toegang tot onze website).

Als u wilt voorkomen dat er nieuwe cookies worden geplaatst of als u bestaande cookies wilt verwijderen, kunt u de instructies hiervoor vinden op de onderstaande links. De exacte procedure hangt af van de browser die u gebruikt:

 1. Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/nl-nl/topic/cookies-verwijderen-en-beheren-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 2. Firefox
  https://support.mozilla.org/nl/kb/verbeterde-bescherming-tegen-volgen-firefox-desktop
  https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
 3. Google chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
 4. Safari
  http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Voor mobiele apparaten kunt u de tracking beperken via de privacy-instelling op uw apparaat (door de advertentie-ID uit te schakelen), zie voor instructies https://www.networkadvertising.org/mobile-choice/

Bovendien kunt u een tool van derden gebruiken om u af te melden voor gerichte advertenties, beschikbare afmeldtools van derden zijn onder meer de Digital Advertising Alliance, het Network Advertising Initiative en de European Interactive Digital Advertising Alliance (alleen Europa).

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van advertenties op verschillende apparaten (d.w.z. het volgen van een gebruiker op verschillende apparaten), kunt u uw apparaatinstellingen openen of de bedieningselementen bezoeken die worden beschreven op de pagina Mobiele keuzes NAI.

IV. Direct marketing

MEWS kan uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden, d.w.z. om u te informeren over haar diensten die, volgens uw voorkeuren in het verleden, interessant voor u kunnen zijn. Deze mededelingen moeten strikt in overeenstemming zijn met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Reclame- en marketingmateriaal van andere partijen wordt u alleen toegezonden als u zich tijdens het registratieproces, via e-mail of anderszins, voor deze communicatie hebt aangemeld.

Uw beslissing over direct marketing kan worden tegengehouden volgens de opt-out regels die in elke marketingmail of andere vorm van communicatie worden beschreven via de afmeldmogelijkheid in de voettekst van elke e-mail. U kunt zich ook afmelden door de instellingen van uw gebruikersaccount te wijzigen of door rechtstreeks contact op te nemen met MEWS. Als u zich afmeldt, bewaart MEWS alleen die gegevens die nodig zijn voor het verlenen van diensten aan u, in overeenstemming met de regels in dit beleid.

V. Gegevensbewaring

MEWS-diensten

MEWS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, gelet op de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt of verzameld. Als u een gebruikersaccount aanmaakt, zullen wij uw gegevens verwerken gedurende de periode van uw registratie bij MEWS. Behoudens de hieronder beschreven situaties worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra u MEWS meedeelt dat u geen gebruik meer wenst te maken van MEWS-diensten. MEWS zal alleen die gegevens van u bewaren die legitieme doeleinden dienen (bijv. sommige gegevens moeten bewaard worden op grond van wettelijke voorschriften, sommige gegevens zijn nodig om de wederzijdse relatie met u te onderhouden – bijv. facturatiedoeleinden, enz.) MEWS zal geen buitensporige hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen, noch andere informatie die niet relevant is voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verzameld worden.

Verwerking door MEWS van sollicitaties

Persoonsgegevens van succesvolle sollicitanten worden verwerkt en bewaard in overeenstemming met ons privacybeleid voor werknemers. Persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten die ons hun toestemming hebben gegeven om hen voor toekomstige functies bij MEWS in aanmerking te nemen, worden verwerkt gedurende de periode waarvoor de toestemming werd gegeven, maar u kunt uw toestemming wel op elk moment intrekken. Persoonsgegevens van afgewezen sollicitanten die ons geen toestemming hebben gegeven voor het bewaren van hun persoonsgegevens, worden bewaard voor de duur van het gegeven legitieme belang van Mews om zichzelf te beschermen tegen juridische claims en het wervingsproces uit te voeren.

Registratie van telefoongesprekken

MEWS zal de door u verstrekte of tijdens de telefoongesprekken automatisch verzamelde gegevens niet langer bewaren dan nodig is, gelet op de doeleinden waarvoor zij verstrekt of verzameld werden. Bovendien kunt u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar dpo@mews.com , waarna wij uw gegevens uit ons systeem zullen verwijderen.

VI. Delen van gegevens en overdracht naar derde landen

MEWS-diensten

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden, behalve in de volgende situaties: (a) gegevens zijn noodzakelijk voor het verlenen van de diensten van MEWS, (b) op basis van uw toestemming, (c) persoonsgegevens worden toevertrouwd aan verwerkers die namens MEWS persoonsgegevens verwerken, (d) MEWS is verplicht de persoonsgegevens te verstrekken op basis van de wet of op bevel van een overheidsinstantie, of (e) het is specifiek toegestaan door toepasselijke wettelijke voorschriften. Indien de toepasselijke wettelijke voorschriften dat verbieden, zullen uw persoonsgegevens nooit aan een derde worden doorgegeven.

Om u in staat te stellen verschillende reserveringen bij hotels te beheren, kan MEWS uw persoonsgegevens delen met hotels met als enig doel het maken en beheren van uw reservering, evenals andere diensten van de hotels die voor u beschikbaar zijn via Mews-diensten. Het delen van andere persoonsgegevens of informatie met hotels kan alleen op basis van uw toestemming.

Verwerking door MEWS van sollicitaties

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld of verstrekt aan derden, behalve wanneer (a) wij gebruik maken van diensten en applicaties van derden om HR-processen te beheren, terwijl deze derden verwerkers van uw persoonsgegevens zijn en handelen in opdracht van MEWS als de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, (b) wij uw toestemming verkrijgen voor het delen van uw persoonsgegevens, (c) MEWS verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken op grond van de wet of op bevel van een overheidsinstantie, of (d) het specifiek is toegestaan door de toepasselijke wettelijke voorschriften. Indien de toepasselijke wettelijke voorschriften dat verbieden, zullen uw persoonsgegevens nooit aan een derde worden doorgegeven.

Categorieën van verwerkers

MEWS maakt gebruik van vertrouwde derde partijen die in sommige gevallen persoonsgegevens verwerken namens MEWS en op basis van door MEWS verstrekte instructies. MEWS gebruikt de volgende categorieën van verwerkers:

 • gegevenscentra, hosting
 • marketing tools
 • tools voor analyse en registratie
 • tools voor het houden van opiniepeilingen of enquêtes
 • tools voor bedrijfsbeheer
 • tools voor taakbeheer en communicatie
 • tools voor informatiebeveiliging

Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven voor andere doeleinden dan de in dit privacybeleid beschreven doeleinden.

IX. Gegevensbeveiliging

MEWS zal ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens veilig worden opgeslagen. Daarom heeft MEWS adequate fysieke, technische en organisatorische maatregelen en plannen ingevoerd om alle informatie die via MEWS-diensten verzameld wordt te beschermen en te beveiligen.

Het doel is ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens, of toevallige, ongeoorloofde of onwettige toegang, gebruik, overdracht, verwerking, reproductie, verzending, wijziging, verlies of beschadiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Ondanks alle inspanningen en het naleven van alle regels die door de toepasselijke wettelijke voorschriften zijn vastgesteld, is het niet mogelijk de veiligheid van uw gegevens te garanderen als ze op onbeveiligde wijze worden doorgegeven of overgebracht.

MEWS beschermt uw gegevens in het bijzonder op de volgende manieren:

 • Gebruik van cryptografie, waar nodig
 • Gebruik van wachtwoordbeveiliging, waar nodig
 • Beperking van de toegang tot uw persoonsgegevens (d.w.z. toegang tot uw persoonsgegevens wordt alleen verleend aan die werknemers of het personeel van MEWS voor wie de toegang onontbeerlijk is voor de hier beschreven doeleinden).

Deze maatregelen betekenen niet dat u geen maatregelen hoeft te nemen om uw eigen persoonsgegevens te beschermen. U moet onder meer uw wachtwoorden regelmatig wijzigen. Anderzijds mag u onder andere geen voorspelbare gebruikersnamen en/of wachtwoorden gebruiken, uw wachtwoord met andere personen delen, of andere personen toegang tot uw gebruikersaccount verlenen en/of uw persoonsgegevens bekendmaken. MEWS zal u nooit om uw wachtwoord vragen in enige ongevraagde communicatie. Gelieve onze functionaris voor gegevensbescherming onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik van uw accountgegevens of elke andere vermoede inbreuk op de beveiliging.

X. Uw rechten

Waar de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG") van de EU van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u krachtens de AVG recht op de volgende rechten:

Recht op inzage

U heeft het recht geïnformeerd te worden over onder andere welke persoonsgegevens MEWS over u verwerkt, voor welke doeleinden, wie de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om uw onvolledige, onnauwkeurige of verouderde persoonsgegevens te laten corrigeren.

Recht op verwijderen ("recht om te worden vergeten")

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en verwerkt, te laten verwijderen. Hou er rekening mee dat MEWS sommige persoonsgegevens mag of zelfs moet bewaren ondanks uw verzoek tot verwijdering.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen, zoals wanneer wij onjuiste persoonsgegevens over u verwerken, of wanneer u van mening bent dat de verwerking niet langer noodzakelijk is, kunt u om een beperking van de verwerking vragen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en ze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten doorgeven, voor zover dat technisch haalbaar is.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op grond van redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die u betreft en die plaatsvindt in het algemeen belang of voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen door MEWS, met inbegrip van profilering.

De uitoefening van uw rechten kan worden beperkt indien MEWS verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of om andere dwingende redenen zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming te worden onderworpen

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend door geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, tot stand gekomen besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Dit is niet van toepassing indien het besluit: (a) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen u en MEWS (b) bij wet is toegestaan en de wet voorziet in passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; of (c) gebaseerd is op uw uitdrukkelijke toestemming. MEWS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen zouden hebben voor de gebruiker van MEWS. Voor de volledigheid: MEWS gebruikt cookies en soortgelijke technologieën waarvan het gebruik kan neerkomen op profilering. Raadpleeg hoofdstuk III voor informatie over hoe u uw toestemming voor het gebruik van cookies kunt intrekken of cookies kunt uitschakelen. Cookies op onze website.

Indien u een van uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres dpo@mews.com.

Recht om een klacht in te dienen

Als u een klacht wilt indienen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door MEWS, kunt u contact opnemen met onze DPO op dpo@mews.com die zich ertoe zal verbinden de kwestie op te lossen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze toezichthoudende autoriteit, gevestigd in Nederland, Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl), of bij de toezichthoudende autoriteit van het desbetreffende filiaal (voor contactgegevens zie: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl).

XI. Kennisgeving California Consumer Privacy Act van 2018 ("CCPA")

Consumenten die in Californië wonen, hebben een aantal aanvullende rechten met betrekking tot hun persoonlijke informatie op grond van de California Consumer Privacy Act of ("CCPA"). Als u in Californië woont, is dit gedeelte op u van toepassing en vult dit het bovenstaande beleid aan.

Uw rechten als consument in Californië

Wanneer de California Consumer Privacy Act van 2018 Assembly Bill No. 375 ("CCPA") van toepassing is op de verwerking van uw gegevens, hebt u recht op onderstaande rechten:

Recht op kennisgeving

U hebt het recht geïnformeerd te worden over de manier waarop uw persoonlijke informatie zal worden gebruikt. Wij zijn in detail ingegaan op hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in deel II van dit privacybeleid.

Recht op inzage

U heeft het recht geïnformeerd te worden over welke persoonsgegevens MEWS over u verwerkt, voor welke doeleinden en wie de ontvangers van uw persoonsgegevens zijn.

Recht om verwijdering aan te vragen

U hebt het recht om bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld en verwerkt, te laten verwijderen. Hou er rekening mee dat MEWS sommige persoonsgegevens mag of zelfs moet bewaren ondanks uw verzoek tot verwijdering.

Recht op gelijke diensten

U hebt het recht niet te worden gediscrimineerd, zelfs indien u een van uw CCPA-rechten uitoefent.

XII. Wijzigingen van het privacybeleid

MEWS zal, van tijd tot tijd, de voorwaarden van dit privacybeleid veranderen en bijwerken. U wordt op de hoogte gebracht van alle wijzigingen in dit privacybeleid door een bijgewerkte versie op de website van MEWS te publiceren, u kunt ook een kopie van het gewijzigde privacybeleid ontvangen via uw gebruikersaccount of via het e-mailadres dat u aan MEWS hebt verstrekt.

XIII. Contactgegevens

Als u meer wilt weten over MEWS, de bescherming van uw privacy, of over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met MEWS via dpo@mews.com.

Help MEWS ervoor te zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn. Indien u van mening bent dat bepaalde door MEWS verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u contact opnemen met MEWS via dpo@mews.com.